Posledná aktualizácia

msks_1

kinomier_1

ekousek_1

zdrzam_1

astrokabinet_1

divadlonz_1

kontakty_1

 

 

 

Plánované podujatia na úseku ekologickej výchovy

MsKS Nové Zámky na školský rok 2014 / 2015


8. - 30. september 2014, minigaléria MsKS, kino Mier

Pavúkovce – opradené sieťami a poverami – náučná výstava

o pavúkoch – spôsob života, miesto v prírode, povery a arachnofóbia

výstava je doplnená projekciou krátkeho filmu a

možnosťou pozorovať niektoré druhy naživo v špeciálnych dózach

partner podujatia: SMOPaJ Liptovský Mikuláš

otvorené: po - pi  8.00 – 16.00 h.

vstup voľný


 

3.- 31. október 2014, minigaléria MsKS, kino Mier

PLAGÁT ROKA 2014

Putovná výstava výtvarných prác stredoškolskej mládeže

na témy: „Aj malé činy môžu naštartovať veľké zmeny„

„Postavenie muža a ženy vo verejnom živote„

partner podujatia: Úrad NSK - Odbor školstva, mládeže, športu

a kultúry, Nitra

otvorené: po - pi od 8.00 – 16.00 hod.

vstup voľný19.– 21. november 2014 , kino Mier Nové Zámky

XXIII. Jesenný ekofestival

na tému: „Prírodné včelárenie alebo trvalo udržateľný chov včiel„

                                                p r o g r a m :

rozhovor s predsedom MO SZV - predstavenie organizácie

prednáškové prezentácie s ukážkami včelárskych pomôcok a produktov

Lektori: Ing. Jozef Seifert, Ing. Štefan Mellen

projekcia náučného filmu Pastva (30 min.)

vedomostná súťaž

partner podujatia: Slovenský zväz včelárov MO Nové Zámky

začiatky programov: 19.-21.11. – školy o 8.30 h., 10.30 h.

verejnosť: 19.11.(streda) o 17.30 h.

účastnícky poplatok: 1,- €/osobu5. november – 19. december 2014, minigaléria MsKS, kino Mier

15 rokov realizácie Programu obnovy dediny na Slovensku

                             inšpiratívna výstava realizovaných projektov obnovy duchovného,                hmotného a prírodného prostredia na vidieku

                                        partner podujatia: Slovenská agentúra životného prostredia

                                                                           Banská Bystrica

 otvorené: po - pi od 8.00 – 16.00 hod.


vstup voľnýjanuár – február 2015, minigaléria MsKS, kino Mier

Od babičky na boľačky

liečivé byliny na všetky choroby,

výstava doplnená ukážkami sušených bylín a náučným filmom

partneri podujatia: Východoslovenské múzeum Košice a

SAŽP Banská Bystrica

otvorené: po - pi od 8.00 – 16.00 hod.

vstup voľný10. marec 2015, kino Mier Nové Zámky

XIII. ročník prezentácie prírodovedných profesií

Stretnutie s hydrologičkou Ing. Danou Halmovou, PhD.

z Ústavu hydrológie SAV Bratislava

p r o g r a m :

 rozhovor o ceste k profesii a prednášková prezentácia o poslaní hydrológa

na tému: Problematika hydrológie povrchových vôd

blok náučných filmov o vode z Envirofilmu

ukážky pracovných pomôcok, fórum otázok a odpovedí

partneri podujatia: SAV Bratislava a SAŽP Banská Bystrica 

začiatky programov: ZŠ (2.stupeň), SŠ: 9.00 h., 11.00 h.  

 verejnosť: 17.30 h.

účastnícky poplatok: 1,-€2. marec – 30. apríl 2015, minigaléria MsKS, kino Mier

k Svetovému dňu vody

Impresie vody v nás

autorská výstava fotografií Norberta Ludaša

 

vernisáž výstavy: 2. marca 2015 (pondelok) o 18.00 hod.

otvorené: po - pi od 8.00 – 16.00 hod.

vstup voľný

 


20. – 22. apríl 2015, kino Mier Nové Zámky

z príležitosti Svetového dňa Zeme (22.4.)

XXIV. Jarný ekofestival

na tému: Doprava a jej vplyv na životné prostredie 

p r o g r a m :

prednášková prezentácia Ing. Ľubice Koreňovej z OAHZPES

SAŽP Banská Bystrica  

 projekcia filmu Kolesá točte sa – Automobilový sen (56 min.) z medzinárodného festivalu ENVIROFILM

partner podujatia: Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica 

začiatky programov: 20.- 22.4. – školy o 9.00 h., 11.00 h.

verejnosť: 20.4. o 18.00 h.

účastnícky poplatok: 1,-€5. – 31. máj 2015 minigaléria MsKS, kino Mier

Naše medonosné rastliny

partner podujatia: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Liptovský Mikuláš

otvorené: po - pi  8.00 – 16.00 h.

vstup voľný4.- 30. jún 2015 minigaléria MsKS, kino Mier

k Svetovému dňu životného prostredia (5.6.)

Krásy krasu

Osobitosti, významnosť a jedinečnosť prírodných i kultúrnych a architektonických prvkov krasových území

výstava je doplnená projekciou filmu o krasovej oblasti SR

partneri podujatia: Východoslovenské múzeum Košice

a SAŽP Banská Bystrica

otvorené: po - pi 8.00 – 16.00 h.

vstup voľný

********************************************

Na lektorované výstavy je vstup voľný

a na ostatné programy 1,-€ alebo školský kultúrny poukaz/osobu.

 

Miesto konania podujatí:

výstavy – minigaléria MsKS, kino Mier

 

Projekcia tematického filmu k výstave je realizovaná podľa záujmu návštevníkov v priestoroch minigalérie.

 

Skupinovú návštevu výstavy je potrebné vopred ohlásiť mailom

alebo telefonicky na MsKS - úsek EV.

 

Po 16.00 v pracovných dňoch a cez víkendy pred premietaním kina je možné požiadať v pokladni o sprístupnenie výstavy.

 

náučné programy a ekofestivaly – kinosála MsKS, kino Mier,

Nám. Gy. Széchenyiho 9, Nové Zámky 

 

Tešíme sa na Vašu návštevu!

 

arrow

 

 

   © Mestské kultúrne stredisko - Nové Zámky. Všetky práva vyhradené.

Clock by www.clocklink.com