Posledná aktualizácia

msks_1

kinomier_1

ekousek_1

zdrzam_1

astrokabinet_1

divadlonz_1

kontakty_1

 

 

 

späť na hlavnú stránku >>

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009


Rok 2007

Divotvorná rieka Hron marec 2007, minigaléria MsKS, kino Mier
Výstava z príležitosti Svetového dňa vody o prírodných divoch rieky Hron
Zapožičal: Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica

Lovec tichej krásy – 1. marec 2007, MsKS, kino Mier
Beseda so Zdenom Vlachom, filmárom a režisérom prírodopisných dokumentov

Orol , bez koruny a predsa kráľom apríl-máj 2007, minigaléria MsKS, kino Mier
Výstava z príležitosti Dňa vtáctva o biológii a ochrane orla kráľovského na Slovensku
Zapožičal: OZ Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)

16. Jarný ekofestival „Ochrana dravcov na Slovensku“– 23.-26. apríl 2007, MsKS, kino
Prehliadka filmov z medzinárodného festivalu ENVIROFILM 2005-2006
Hostia: Michal Noga, Hana Latková, Slávka Siryová, Viktor Prachar – členovia RPS
Spoluorganizátori: SAŽP Banská Bystrica, OZ Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)

Vtáčie kŕmenie, Putovanie žiab, Netopier v jaskyni 14. jún 2007, areál Sihoť
Terénne ekohry zamerané na poznanie biológie vybraných druhov živočíchov pre žiakov ŠZŠ

TATRY 2004 – 2005, Fakty a otázniky – jún 2007, minigaléria MsKS, kino Mier
Vývoj udalostí a aktivít v TANAPu po ničivej veternej smršti v novembri 2004 v fotovýstave autorov J. Dobšovič, M. Marenčin, J. Rizman, Ľ. Sluka, J. Švajda, J. Vysoký, J. Krošlák
Zapožičal: Ekopolis Banská Bystrica

Jed v prírode – október 2007, minigaléria MsKS, kino Mier
Výstava o rozšírení jedovatých látok v rastlinnej ríši, o alergénoch a prírodnej lekárni
Zapožičal: SMOPAJ Liptovský Mikuláš

Účasť na ŠIŠKE 2007 – 4.- 6. október 2007, SEV Drieňok Teplý Vrch
X. Veľtrh environmentálnych výučbových programov organizovaný SAŽP v B. Bystrici
Prezentácia programu „Elektromagnetický smog a zdravie človeka“

Účasť na vyhodnotení 2. ročníka projektu Zelená škola a certifikácii zelených škôl SR
18. október 2007, Starý zámok Banská Štiavnica
Organizátori a garanti: SEVO Špirála a CEA Trenčín, FEE, Východoslovenská energetika a.s.
Spoluorganizátori: Mesto Banská Štiavnica a ZŠ A. Sládkoviča

16. Jesenný ekofestival „Zlato tretieho tisícročia“– 22.-25. október 2007, MsKS, kino Mier
Prehliadka filmov z medzinárodného festivalu ENVIROFILM 2006-2007 na tému: Voda ako nenahraditeľný prírodný zdroj života
Hosť: Eva Prítyiová, Štátna vodná správa  N. Zámky
Spoluorganizátori: SAŽP Banská Bystrica, ŠVS ObÚ ŽP Nové Zámky

Seminár „Klíma bez hraníc“ – 22. november 2007, ZŠ Mostná ul. N. Zámky
Regionálny vzdelávací seminár pre pedagógov škôl, zameraný na problematiku globálnych klimatických zmien
Lektor a odborný garant: Rudolf Pado, predseda OZ Tatry Liptovský Mikuláš
Organizátori: MsKS a ZŠ Mostná ul. Nové Zámky

Drogy – december 2007, minigaléria MsKS, kino Mier
Výstava o drogách vo svetle faktov a súvislostí

Zapožičal: SMOPAJ  Liptovský Mikuláš

Hovorme o tom – 3. – 7. december 2007, MsKS, kino Mier
Týždeň prevencie proti HIV AIDS a drogám – prednáškový program pre študentov spojený   
s projekciou filmu Alpha Dog a prehliadkou výstavy o drogách
Organizátori: ACET SR, MsKS a Mestská polícia Nové Zámky


Rok 2008

Noční lovci – február 2008, minigaléria MsKS, kino Mier
Výstava o živote a druhovom rozšírení netopierov a sov na Slovensku.

Zapožičal: SMOPAJ, Liptovský Mikuláš

Celebrity – marec 2008, minigaléria MsKS, kino Mier
Prvá autorská výstava fotomozaík študenta E. Šorokšáriho z Bánova

Ekofotografia 2007 – apríl 2008, minigaléria MsKS, kino Mier
Výstava fotografií zo 7. ročníka medzinárodnej súťaže s ekologickou tématikou.  
Zapožičal: SMOPAJ, Liptovský Mikuláš

17. Jarný ekofestival „Znečisťovanie prostredia - hrozba pre život“–
21.-25. apríl 2008 MsKS, kino Mier

Hostia: P. Kosztolányi, E. Seková, M. Kolláriková – odborní pracovníci ObÚ ŽP
Spoluorganizátori: SAŽP Banská Bystrica, Obvodný úrad životného prostredia Nové Zámky

Účasť na XIV. Envirofilme v B. Bystrici – 12.-17. máj 2008, Múzeum SNP B. Bystrica
Výber filmov o životnom prostredí pre ekofestival v N. Zámkoch, nové kontakty a výstavy.

Bio – Nebio – jún 2008, minigaléria MsKS, kino Mier
Výstava o ekologickom poľnohospodárstve, biopotravinách a živote v súlade s prírodou.
Zapožičal: CEA Trenčín

Človek v zajatí elektrosmogu – 17. jún 2008, MsKS, kino Mier
Beseda s A. Sándorom, odborníkom na elektromagnetickú prípustnosť a harmonizáciu vonkajšieho prostredia

Slnečné žiarenie a ozónosféra – 23. jún 2008, areál Sihoť
Výchovno-vzdelávací program o význame ozónosféry pre život na Zemi a o ochrane pred nadmerným slnečným žiarením pre žiakov Špeciálnej ZŠ. 

Ekosústredenie s deťmi MŠ Bitúnková N. Zámky – 26.- 27. jún 2008, SEV Dropie
Botanická vychádzka do okolia, terénne ekohry a zážitkový pobyt pre deti v areáli strediska environmentálnej výchovy Dropie v Zemianskej Olči. 
Organizátori: MŠ Bitúnková a MsKS - úsek EV N. Zámky, SEV Dropie SAŽP

CITES – október 2008, minigaléria MsKS, kino Mier
Výstava o uplatňovaní medzinárodného dohovoru na kontrolu obchodu s ohrozenými druhmi rastlín a živočíchov.
Zapožičal: SMOPAJ Liptovský Mikuláš

Účasť na ŠIŠKE 2008 – 2.- 4. október 2008, SEV Drieňok Teplý Vrch
XI. Veľtrh environmentálnych výučbových programov organizovaný SAŽP v B. Bystrici

Vyhodnotenie 3. ročníka projektu Zelená škola a certifikácia zelených škôl  Slovenska
23. – 24. október 2008, Dom kultúry Nové Zámky

Exkurzia na SEV Dropie, odborné semináre pre učiteľov a večerný koncert MAOKa (23.10.), Prehliadka zelenej MŠ Bitúnková ul. N. Zámky a slávnostné udeľovanie medzinárodných certifikátov a zelených vlajok úspešným zeleným školám v šk. r. 2007/2008 (24.10.).
Organizátori a garanti: SEVO Špirála a CEA Trenčín, FEE, Východoslovenská energetika a.s. 
Spoluorganizátori: Mesto Nové Zámky, MsKS a MŠ Bitúnková ul.

Ekohad – 9. október 2008, MŠ Šoltésovej ul.
Výchovný program, ktorý vedie deti k správnemu vzťahu k odpadom t.j. k ich znižovaniu, triedeniu alebo užitočnému znovu použitiu.
Organizátor: MŠ Šoltésovej ul.
Spoluorganizátor: MsKS - úsek EV

17. Jesenný ekofestival „Obdivujme a chráňme svet zvierat“– 27.-30. október 2008
MsKS, kino Mier

Hosť: Tomáš Kincel, odborný pracovník CÚ

Spoluorganizátori: Colný úrad Nitra, SAŽP Banská Bystrica

Čarovná moc rastlín – november 2008, minigaléria MsKS, kino Mier
Výstava o histórii a využívaní liečivých rastlín pri liečení rôznych ochorení
Zapožičal: SMOPAJ Liptovský Mikuláš

Odpady - kam s nimi – 1. december 2008, MsKS, kino Mier
Vzdelávací program pre žiakov ZŠ Dolný Ohaj o význame znižovania komunálneho odpadu triedením pre recykláciu

60 rokov prvého NP Vysoké Tatry – december 2008, minigaléria MsKS, kino Mier
Tatranská príroda a krajina očami novozámockých fotografov a história TANAPU slovom.
Spoluorganizátori: Fotoklub Hexagon Nové Zámky, ŠOP – Správa TANAPU Tatranská Štrba

Stretnutie s horolezcami V. Fialom a P. Marčišom – 15.december 2008, MsKS, kino Mier
Rozhovor o horolezectve, ukážky výstroja a dokument o 7-tisícovkách pre žiakov a študentov
novozámockých škôl.
Spoluorganizátori: horolezecký oddiel TJ Lokomotíva Nitra, novozámockí členovia JAMES Bratislava


Rok 2009

60 rokov prvého NP Vysoké Tatry – január 2009, minigaléria MsKS, kino Mier
Tatranská príroda a krajina očami novozámockých fotografov a história TANAPu slovom.
Spoluorganizátori: Fotoklub Hexagon Nové Zámky, ŠOP – Správa TANAPu Tatranská Štrba

Kamene farby dúhy február 2009, minigaléria MsKS, kino Mier
Výstava o farebnosti minerálov a príčine ich vzniku.
Zapožičal: SMOPaJ, Liptovský Mikuláš

Stretnutie s Doc. RNDr. Jozefom Michalíkom – 26. február 2009, MsKS, kino Mier
Rozhovor s medzinárodne uznávaným geológom a paleontológom z Geologického ústavu SAV BA o profesii geológa,  prednášky o geológii Zeme, výskumoch a objavoch na území Slovenska, pre školy a verejnosť.

II. Stretnutie s horolezcami z Nitry a Nových Zámkov 23. marec 2009, MsKS, kino Mier
Rozhovor s V. Fialom, P. Marčišom, P. Peškom a P. Meszárošom o radostiach a úskaliach horolezectva, prezentácia výstroja a výzbroje horolezcov.
Spoluorganizátori: horolezecký oddiel TJ Lokomotíva NR, členovia JAMES Bratislava z NZ

Chránené vtáčie územia marec 2009, minigaléria MsKS, kino Mier
Chránené biotopy a druhy vtáctva nížin Slovenska v náučnej výstave.
Zapožičal: SMOPaJ, Liptovský Mikuláš

Vedou proti klimatickej zmene apríl 2009, minigaléria MsKS, kino Mier
Výstava – výber fotografií z 3. ročníka súťaže „Ekológia v objektíve“.
Zapožičal: Spoločnosť Bayer

18. Jarný ekofestival „Človek a príroda“ – 20.- 23. apríl 2009, MsKS, kino Mier
Osobné i filmové výpovede o pôsobení prírody na citový svet, myslenie a spôsob života ľudí, pofestivalová prehliadka filmov z Envirofilmu 2008 v Banskej Bystrici.
Hostia: Ľ.Trubíniová (BA), J.Gúgh (SOS), J.Rizman (Greenpeace), E.Seková (ObÚ ŽP NZ)
Spoluorganizátor: SAŽP Banská Bystrica

Účasť na XV.Envirofilme v Banskej Bystrici – 11.-15. máj 2009, Múzeum SNP B.Bystrica
Výber filmov o životnom prostredí pre ekofestival v N. Zámkoch a výstava fotomozaík
študenta E. Šorokšáriho z Bánova „Skvosty avifauny Slovenska“.

Aha deti, čo to letí – máj-jún 2009, minigaléria MsKS, kino Mier
Náučná výstava nielen pre deti o živote a ochrane bociana bieleho.

Zapožičal: Východoslovenské múzeum Košice

Speleofotografia – september 2009, minigaléria MsKS, kino Mier
Výstava – výber fotografií zo 14. medzinárodnej fotosúťaže s jaskyniarskou tematikou. Autori
fotografií: O.Šimíček, R.Mlejnek, A.Gresch, J.Miškovič, P.Kočiš, P.Staník, V.Škuta ml. a st.
Zapožičal: SMOPaJ, Liptovský Mikuláš

Exkurzie na ekofarmu Mašekov mlyn,Vráble s CZŠ A. Bernoláka N.Z. –14. IX., 2.X. 2009
Lektorská spoluúčasť na poznávacej exkurzii za účelom oboznámenia žiakov s ekologickým hospodárením na biofarme a históriou mlynárstva v regióne Požitavia.
Organizátor: Cirkevná ZŠ A. Bernoláka N. Zámky, držiteľka titulu Zelená škola

Ochrana živočíchov – október 2009, minigaléria MsKS, kino Mier
Výstava k Svetovému dňu zvierat (4.10.) o ochrane divo žijúcich i hospodárskych zvierat.
Zapožičal: SMOPaJ Liptovský Mikuláš

Účasť na ŠIŠKE 2009 – 8.- 10. október 2009, SEV Drieňok Teplý Vrch
XII. Veľtrh environmentálnych výučbových programov organizovaný SAŽP v B. Bystrici

Vyhodnotenie 4. ročníka projektu Zelená škola a certifikácia zelených škôl Slovenska –  14. – 16. október 2009, DK Michalovce
Účasť koordinátorov zelených škôl z NZ regiónu na vyhodnotení projektu Zelená škola a prevzatie certifikátov zelenej školy SR za šk. r. 2008/2009.
Organizátori a garanti: SEVO Špirála a CEEV Živica, FEE, Východoslovenská energetika a.s.   
Spoluorganizátori: Mesto Michalovce, ZŠ T. J. Moussona Michalovce

18. Jesenný ekofestival „Rande s planétou Zem“ – 18.- 22. október 2009, MsKS, kino Mier
Predstavenie francúzskeho dokumentu „Domov“ o stave našej planéty, anketa k filmu v radoch účastníkov festivalu a oboznámenie škôl novými školskými projektmi SAŽP
„Ekologická stopa“ a „Na túru s Naturou“.

Účasť na XXXIV. ročníku TSTTT – 26. – 28. október 2009, Uherské Hradiště
Prezentácia činnosti úseku ekologickej výchovy MsKS N. Zámky za obdobie r. 1997 – 2009 na spoločnom seminári ČR a SR o ekologickej výchove, osvete a environmentálnom vzdelávaní, organizovanom v rámci Medzinárodnej filmovej súťaže Týká se to také tebe.

ZELENÝ SVET – Všetko je vo hviezdach – november 2009, minigaléria MsKS, kino Mier
Výstava fotografií zo 14. Medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže pri príležitosti Medzinárodného roku astronómie.
Zapožičal: SAŽP Banská Bystrica

BIO deň v MŠ Bitúnková ul. N. Zámky – 26. november 2009, MŠ Bitúnková N. Zámky
Rozprávanie R. Medala z CEA Trenčín deťom o ceste biopotravín na náš stôl a členstvo hostí v porote pre výber najlepších bio receptov na jedlá, ktoré pripravili rodičia detí MŠ.

Okrídlené skvosty prírody Slovenska – XII.2009 - I.2010, minigaléria MsKS, kino Mier
Vernisáž výstavy fotomozaík chránených vtákov a motýľov Slovenska mladého autora Ernesta Šorokšáriho z Bánova.

 

   © Mestské kultúrne stredisko - Nové Zámky. Všetky práva vyhradené.

Clock by www.clocklink.com