POLOHA
ASTROKABINETU N.Z.:
47° 58´ 59.46´´
zemepisnej šírky

18° 09´ 42.63´´
zemepisnej dlžkyNÁVŠTEVNÉ HODINY:
Celoročne každý piatok od: 20:00
Iný termín: dohodou

Mesto Nové Zámky
Odbor kultúry.
        Slnko.
Dátum:   Východ:   Západ:
  1.12         7:16       15:57  
10.12         7:26       15:54
20.12         7:34       15:56
30.12         7:37       16:03

Údaje sú v SEČ. Platné pre Nové Zámky.
                Mesiac.
Dátum:   Východ:    Západ:    Fáza:
  8.12        15:47          7:50      Spln
16.12          0:00        12:19      Posledná štvrť
23.12          7:55        15:37      Nov
30.12        11:52          0:00      Prvá štvrť

V perigeu: 24.12.2022. V apogeu: 12.12.2022.
Vzhľadom na neúmerné, neestetické, neekonomické a hlavne neekologické narastanie intenzity osvetlenia miest, či jednotlivých objektov táto časť našej stránky venovaná vzdialenému vesmíru stráca svoj zmysel. Reakciou v rámci napr. EU na celosvetový problém svetelného znečistenia, keďže má žiaľ aj vážne zdravotné dopady, bola smernica č.245 z 18 marca 2009. Tma bola tiež zaradená do kultúrneho dedičstva ľudstva a už mnohé štáty sveta ekonomicky ťažia z tejto novej turistickej atrakcie, výroby nových, či úpravy starých typov osvetlovacích telies atď. Svietiť sa má tak, aby sa videlo a nie oslepovalo a znemožňovalo správnu funkciu imunitného systému.
Svetelné znečistenie,správne osvetlenie v Nových Zámkoch.
1.
G.Hodál
V polovici mesiaca kulminuje o11h.42min.23sek. vo výške 18°47´28"v súhv.Ophiuchus/Hadonosa. Zdanlivý priemer 1949", svetelná vzdialenosť 8min.11sek. Slnečná aktivita priebežne vzrastá. Vo vizuálnej oblasti sú prakticky vždy pozorovateľné slnečné škvrny. V čiare Hα množstvo protuberancií/filamentov a aj erupcií výraznejších tried. Pri priamom pozorovaní Slnka používať overené sl.filtre a dbať aj na ich bezpečné uchytenie.  Pozor na bezpečnosť zraku i techniky pri pozorovaní. Nedodržanie pravidiel môže viesť k poškodeniu zraku, techniky i k požiaru !

Venuša:
Zem:
Mars:
V splne dňa 8.12.2022 o 5:06 v súhvezdí TaurusBýka. Vynikajúce podmienky na pozorovanie v tejto fáze spestrený zákrytom planét Mars a Urán.
Asteroidy, planétky:
Saturn:
Urán:
Neptún:
Vyhľadávacie
mapky, obrázky:
Tabakova 8, Nové Zámky
Zaujímavé objekty oblohy.
Prvé číslo x v skratke: xm/y´ je vizuálna magnitúda. Voľným okom za priaznivých okolností je hranica okolo 6m. Druhé číslo y´ je zdanlivá veľkosť v oblúkových  minutách, prípadne y" v sekundách, y°v stupňoch. Rozlišovacia schopnosť voľného oka v závislosti od podmienok sa pohybuje od1´až 5´. Ďalekohľad posúva túto hranicu vzhľadom na priemer objektívu a pozorovacie podmienky na úroveň oblúkových sekúnd. Zdanlivý priemer Slnka, Mesiaca je okolo 30´, t.j.1800"/0,5°. Za malé ďalekohľady sa obecne považujú prístroje s priemerom objektívu do Ø80mm, stredné do Ø150mm a v súčasnosti akýmsi štandartom veľkých amatérskych ďalekohľadov je priemer Ø250mm. Základné pravidlo však znie: Každý ďalekohľad má svoju oblohu. Ide len o správnu voľbu objektov vhodných pre ten Váš.
Na pozorovanie hmlovín a galaxií sú vhodné iba tmavé, priezračné noci bez mesačného svitu, či sveteného znečistenia a podľa možnosti v čase kulminácie daného objektu. Takéto objekty sa javia jasnejšie pri tzv.bočnom/astronomickom videní, t.j. na objekt sa nepozeráme priamo. Súvisí to s umiestnením receptorov/tyčiniek, citlivých na slabé nočné svetlo v našom oku mimo centrálnej osi, kde sú "denné" receptory/čapíky. Pri Mesiaci, Slnku, planétach, dvojhviezdach sa vyžaduje obloha s minimálnou scintiláciou atmosféry, t.j."trblietaním"hviezd. Vynikajúcou pomôckou pri pozorovaní objektov slnečnej sústavy je binokulárny nadstavec.

Dňa 21.12.2022 v najväčšej východnej elongácii 20°. V ten deň Merkúr zapadá o17:22 v súhv.Sagittarius/Strelca ako objekt -0,5m/7" vo fáze 0,6. Optimálny prístroj na vyhľadanie vo večernom súmrakovom pásme je trieder. Rozpoznanie fázy planéty je silne rušené scintiláciou atmosféry nízko nad horizontom.
Dňa  21.12.2022 o 22:48 Zimný slnovrat. Najkratší deň a najnižšia kulminácia Slnka v roku o 11h 45´20"vo výške 18°37´44" v súhvezdí Sagittarius/Strelca.  V období okolo Zimného slnovratu dĺžka astronomickej noci astronomickej noci je maximálna. V polovici mesiaca trvá od 17:50 do 5:40. Tieň nodu na sl.hodinách v AK sa pohybuje po krivke Zimného slnovratu. Hodnota časovej rovnice pre sl.hodiny v AK sa zníži z -24minút na -9minút.
Dňa 8.12.2022 o 6:30 Mars v opozícii so Slnkom. Vzdialenosť od Zeme 82 miliónov km, svetelná vzdialenosť 4minúty 34". Pozorovateľný v súhv.Taurus/Býka ako objekt -1,9m/17". Čas kulminácie 23:34. Podobne sfarbená, najjasnejšia hviezda súhvezdia Aldebaran 0,9m/sp.K, je výrazne menej jasná ako planéta. Dňa 8.12.2022 o 6:33 zákryt planéty Mesiacom.
Javia sa v ďalekohľadoch iba ako body. Odtiaľ pramení aj pomenovanie: Asteroidy-hviezdam podobné objekty. Zmenu ich polohy voči hviezdnemu pozadiu je možné sledovať v dostatočnom časovom odstupe. Vesta 8m kulminuje o 17:01 v súhv.Aquarius/Vodnára.. Juno 9,3m kulminuje o 17:39 v súhv,Aquarius/Vodnára. Ceres 8,4m vychádza o 23:35 súhv.Virgo/Panny.
V polovici mesiaca zapadá o 0:11 ako objekt -2,5m/41" v súhv.Pisces/Rýb. Na pozorovanie štyroch mesiacov stačí aj silnejší trieder, napr.12x40. V malých ďalekohľadoch je možné sledovať zákryty, zatmenia mesiacov a dvojicu tmavých rovníkových pásov. Ďaľšie pásy, škvrny, ako i Veľká červená škvrna sú pozorovateľné veľkými ďalekohľadmi. Na pozorovanie Červ.škvrny je najvhodnejší čas počas prechodu centrálnym poludníkom planéty.
V polovici mesiaca zapadá o 20:36 v súhvezdí Capricornus/Kozorožca ako objekt 0,8m/16", prstence 36x9". Zmeny polohy mesiaca Titán voči planéte sú pozorovateľné triedrom. Slabšie mesiace Dione, Rhea, Japetus, Tethys, Enceladus s jasnosťou okolo 10-12m sú pozorovateľné veľkými ďalekohľadmi. Pohybujú sa v blízkosti samotnej planéty.
V polovici mesiace kulminuje o 21:02 v súhv.Aries/Barana ako objekt 5,7m/3,7". Pomocou mapky a malého triedra je pomerne ľahko identifikovateľný ako bod. Rozlíšenie na zelenkastý minikotúčik vyžaduje stredný ďalekohľad nad Ø80mm/100x. Dňa 5.8.2022 o 18:02 zákryt planéty Mesiacom.
V polovici mesiaca kulminuje o 17:45 v súhv.Aquarius/Vodnára ako objekt 7,9m/2,2". Vyhľadanie už vyžaduje väčší trieder a aj podrobnejšiu mapku. Nebodové rozlíšenie umožní väčší prístroj nad Ø100mm.
December 2022.
Mesiac:
  mapka
Planéta sa vynára nízko nad horizontom vo vo večernom súmrakovom pásme. V polovici mesiaca zapadá o 16:45 v súhv.Sagittarius/Strelca ako objekt  -3,9m/10" vo fáze 0,9.
Obloha večer.
Slnko
Merkúr
Venuša
Mars
Jupiter Juno Vesta   
    Neptun Saturn
Ceres
Urán
Neptún det.
Merkúr:
Slnko:
Mesiac
Jupiter: