POLOHA
ASTROKABINETU N.Z.:
47° 58´ 59.46´´
zemepisnej šírky

18° 09´ 42.63´´
zemepisnej dlžkyMAIN PAGE
ASTRO PHENOMENON
PHOTO ARCHYVAS
OBSERVER FORUM
ABOUT A-K
NÁVŠTEVNÉ HODINY:
Celoročne každý piatok od: 20:00
Iný termín: dohodou

Mesto Nové Zámky
Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry
December 2018


        Slnko.
Dátum:   Východ:   Západ:
  1.12        7:16        15:57
10.12        7:26        15:54
20.12        7:34        15:56
30.12        7:37        16:03

Údaje v SEČ. Platné pre Nové Zámky.
                  Mesiac.
Dátum:    Východ:    Západ:     Fáza:
         V perigeu:  24.12.2018
V apogeu:  12.12.2018
Vzhľadom na neúmerné, neestetické, neekonomické a hlavne neekologické narastanie intenzity osvetlenia miest, či jednotlivých objektov táto časť našej stránky venovaná vzdialenému vesmíru stráca svoj zmysel. Reakciou v rámci napr. EU na celosvetový problém svetelného znečistenia, keďže má žiaľ aj vážne zdravotné dopady, bola smernica č.245 z 18 marca 2009. Tma bola tiež zaradená do kultúrneho dedičstva ľudstva a už mnohé štáty sveta ekonomicky ťažia z tejto novej turistickej atrakcie, výroby nových, či úpravy starých typov osvetlovacích telies atď. Svietiť sa má tak, aby sa videlo a nie oslepovalo a znemožňovalo správnu funkciu imunitného systému.
Svetelné znečistenie,správne osvetlenie v Nových Zámkoch 1.
V prvej polovici mesiaca sa pohybuje v južnej časti "astrologicky" obchádzanom súhvezdí Ophiuchus/Hadonosa. Počas Zimného slnovratu dňa 21.12.2018 kulminuje v minimálnej výške18°37´57"o11h45min24sek. v súhv.Sagittarius/Strelca. Svetelná vzdialenosť(Light time)LT: 8min.11sek., zdanlivý priemer 1951". Výskyt slnečných škvŕn je v súčasnosti minimálny. Výrazne zaujímavejšie je pozorovanie v čiare Hα napr.v teleskope Lunt LS60THa/1200C. Vždy sú viditeľné nejaké protuberancie, filamenty, chromosférický trávnik. Pozor na bezpečnosť zraku i techniky pri pozorovaní !
Dňa 15.12.2018 v najväčšej západnej elongácii od Slnka 21°. V tomto období pozorovateľný ako objekt -0,4m/7"vo fáze 0,6 nízko na rannej súmrakovej oblohe v súhv.Scorpius/Škorpiona. Vychádza okolo 5:36. Dňa 21.12.2018 v blízkosti planéty Jupiter. Výhodou rannej elongácie je možnosť určenia polohy planéty vzhľadom na horizont voči hviezdam ešte na tmavej oblohe pred samotným východom planéty. Planétu je potom možné sledovať pomerne dlho triedrom, či ďalekohľadom na rozvidnievajúcej sa oblohe. Merkúr patrí medzi najnáročnejšie planéty na manuálno-vizuálne vyhľadanie a táto elongácia patrí medzi nevýhodné.
Neprehliadnuteľná na rannej oblohe. V polovici mesiaca vychádza o 3:30, ako objekt -4,6m/32" vo fáze 0,4 v súhvezdí Libra/Váhy. Vyhľadateľná i na dennej oblohe napr. triedrom 10x50. Fáza blížiaca sa do "prvej štvrti" je rozoznateľná i malými ďalekohľadmi. Pri dennom pozorovaní je dôležité mať ďalekohľad v tieni. Vyhľadanie uľahčí trebárs i fotostatív so stupnicami  a znalosť polohy v stupňoch vzhľadom na Slnko. Mars ani počas Veľkej opozície nedosiahol takýto zdanlivý jas a priemer, o fáze ani nehovoriac.
Zem:
Blíži sa do perihélia a obežná rýchlosť k maximu. V období okolo Zimného slnovratu je dľžka astronomickej noci maximálna, trvá zhruba od 17:47 do 5:38. Hodnota časovej rovnice pre SH v AK  klesne z -23 na -10minút.V priebehu decembra je možné odsledovať pohyb tieňa nodu na sl.hodinách v AK vzhľadom na krivku Zimného slnoratu. Začiatkom mesiaca sa k nej približuje,v období okolo slnovratu sa po nej pohybuje a koncom roka je viditeľný spätný pohyb k čiare rovnodennosti.
V polovici mesiaca kulminuje o17:31 v súhvezdí Aquarius/Vodnára, ako objekt  0,2m/8", vo fáze 0,85. Mení sa len na stále slabšiu hviezdu a vo väčšine ďalekohľadov už ide iba o minidisk prakticky bez detailov. Dňa 7.12.2018 prechádza popri planéte Neptún.Vynikajúca príležitosť na identifikáciu poslednej planéty slnečnej sústavy.
Mesiac:
Po nove sa začne objavovať na večernej oblohe ako dorastajúci kosák.
Juno 7,5m kulminuje o 21:54 v súhv.Eridanus. Tieto malé telesá slnečnej sústavy sa javia v ďalekohľadoch ako body. Vystihuje to i historické pomenovanie: Asteroidy-hviezdam podobné objekty. Je možné sledovať ich pohyb v dostatočnom časovom odstupe voči hviezdnemu pozadiu.
V priebehu mesiaca sa začne vynárať na rannej súmrakovej oblohe. V polovici mesiaca vychádza o 6:15 ako objekt -1,7m/31".
V polovici mesiaca zapadá o 17:05 v súhvezdí Sagittarius/Strelca, nepozorovateľný.
V polovici mesiaca kulminuje o 19:57 v súhv.Pisces/Rýb, ako objekt 5,7m/3,6" . Veľmi dobré podmienky na pozorovanie.Teoreticky vyhľadateľný voľným okom. Za pomoci mapky i malého triedra napr.12x40 bezpečne identifikovateľný. Ako zelenkastý minikotúčik je rozlíšiteľný vo výkonnejších ďalekohľadoch okolo 80mm/80x. Sfarbenie je ovplyvnené aj typom prístroja a zrakom pozorovateľa.
V polovici mesiaca kulminuje okolo 17:12 ako objekt 7,9m/2,2". Bezpečne pozorovateľný ako bod výkonnejším triedrom napr.15x70 v súhvezdí Aquarius/Vodnára. Takýmto prístrojom je možné v dostatočne veľkom časovom odstupe sledovať pohyb planéty voči hviezdam. V prístrojoch o priemere objektívu okolo Ø80mm pri 80x pozorovateľný ako sivomodrastý minidisk odlíšiteľný od bodových hviezd. Menší a citeľne náročnejší objekt ako Urán.
Tabakova 8, Nové Zámky
Mapky,obrázky:
  7.12         7:07       16:21       Nov
15.12       12:23       23:31       Prvá štvrť
22.12       15:59         6:52       Spln
29.12         0:00       11:59       Posledná štvrť
   G.Hodál
oh.- otvorená hviezdokopa
gh.- guľová hviezdokopa
g.- galaxia
ph.- planetárna hmlovina
h.-hmlovina,difúzna/reflexná
th.- tmavá hmlovina
d.- dvojhviezda
súhv.-súhvezdie
Zoznam skratiek:
Ďaľšou dvojicou jesenno/zimnej oblohy je Perseus a vďaka tvaru W ľahko rozpoznateľná Kasiopeia. Obidve kulminujú vysoko a sú pomerne výrazné. Keďže nimi prechádza  i keď len nevýrazné rameno Mliečnej cesty, sú bohatšie na hviezdy i iné objekty.V triedroch 10x50 je pútavá a najjednoduchšie vyhľadateľná otvorená hviezdokopa Mel 20 1,2m/185´. Rozprestiera sa v blízkosti alfy súhv.Persea, hviezdy Mirfak 1,8m. Množstvo jasných hviezd vypľňajúcich  takmer celé zorné pole  prístroja. Medzi premennou hviezdou Algol/Diablovo oko a Alamakom sa nachádza pomerne zaujímava oh. M34 6m/25´. Hviezdokopy NGC1245 a 1528 sú vhodnejšie už pre silnejšie typy, ako napr.15x70. Ťahákom súhvezdia je dvojitá oh χ+h 2x4,5m/25´. Na priezračnej tmavej oblohe ako slabé hmlisté škvrny viditeľné voľným okom v smere k súhv.Cas. Triedrami  čiastočne rozlíšiteľné na hviezdy, v ďalekohľadoch veľké množstvo odlišne rozložených hviezd. Je výhodné začať pozorovať túto dvojicu pri menšom  zväčšení, ale pri väčšom zornom poli okolo1,5°, kedy sú viditeľné spoločne. A potom využiť vyššie, na pozorovanie detailov. Ideálne objekty pre nových záujemcov o astropozorovania, ktorých zvyčajne po vianociach pribudne. Neďaleko sa nachádza plošná oh. Stock2, veľké množstvo slabých hviezd, objekt napr. pre 15x70. Pre skúsených pozorovateľov sa v tomto súhvezdí nachádza jeden z najnáročnejších objektov z Messierovho katalógu, a to planetárna hmlovina M76 Malá činka 11m/2,5´. Ako to už z názvu vyplýva, nemá tvar typického minidisku, ale hmloviny. Najjasnejšou hviezdou súhv.Cassiopeia je Shedir 2,2m/sp.K. Z dvojhviezd je známa farebná ηCas 3,5+7,5m/13"sp.G+M. Pri širokej, silnejším triedrom rozlíšiteľnej dvojici ϕCas 5+7m/134", sa nachádza pútavá oh.NGC457 7m/12´. Zaujímavá je už v triedri 15x70. Ďaľšie  vyhľadateľné podobnými prístrojmi sú oh.: M52 7,5m/12´, NGC663 7m/12´. Aj zvyšné oh.vyznačené na mapke sú pomerne dostupné. Ich zjav závisí od výkonu použitej techniky. Pre výkonné prístroje je vhodná NGC7789 7m/15´. Obsahuje veľké množstvo slabých hviezd. Veľkou časťou  oblohy nad južným horizontom sa kľukatí "rieka", t.j.súhv.Eridanus. Z našej zemepisnej šírky najjasnejšou pozorovateľnou hviezdou je Cursa 2,8m. Najzaujímavejšou dvojhviezdou je ο2 Eri 4,4+9,5m/83". Slabšia hviezda je najľahšie pozorovateľný biely trpaslík. Dvojicu spoľahlivo rozlíši ďalekohľad 80mm. Silnejšie prístroje, napr.CPC11"ukážu aj tretiu zložku  a to pre zmenu červeného trpaslíka 11m. Asteroid Juno sa pohybuje v blízkosti dvojhviezdy 32Eri 4,8+6,1m/6,8". Z objektov vzdialeného vesmíru je pomerne dostupná ph.NGC1535 10m/18". Galaxia NGC1300 je známa zo snímok, ale najvýkonnejšie amatérske prístroje by ju mali zobraziť. Južne od tejto galaxie, ale už v súhvezdí Fornax/Pec, sa nachádza veľká planetárna hmlovina NGC1360 8m/6´. Od nás je jej viditeľnosť silne ovplyvnená malou výškou nad horizontom.
.

Vo vrchole trojuholníka tvoreného najjasnejšou hviezdou súhv.Andromeda αAnd Alpheratz/Sirrah 2m a βPeg Sheat 2,5m, sa nachádza planetárna hmlovina NGC7662 Modrá snehová guľa 9,2m/12". Vhodná už pre prístroje okolo 100mm. Najzaujímavejším objektom súhv. And je však najvzdialenejší objekt viditeľný voľným okom, a to Veľká hmlovina v Andromede, inak galaxia M31 4m/150´. Nachádza  sa vo vzdialenosti 2,4milionov svetelných rokov. Na priezračnej oblohe voľným okom ako hmlistá škvrnka. Asi najkrajšia je vo veľkých binokulároch napr.15x70. V teleskopoch dominuje silne žiariace jadro, od ktorého vďaka menšiemu zornému poľu je ťažšie odsledovať slabšie časti galaxie. Pribudne však dvojica satelitných galaxií, a to menšia kompaktne pôsobiaca M32 8,5m/4´a "plošná", náročnejšia M110 9m/10´. Pri hviezde βAnd Mirach 2,1m sa nachádza galaxia NGC404 Mirachov duch. Hviezda βAnd síce  na jednej strane uľahčuje svojou blízkosťou vyhľadanie tejto galaxiie, na druhej, svojím jasom ju výrazne sťažuje. Najkrajšou dvojhviezdou je farebný Alamak 2,2+5m/9,6".V blízkosti širokej dvojhviezdy 56And 5,7+5,9m/200"sa nachádza veľká otvorená hviezdokopa NGC752 5,5m 50´. Ďaľšia Veľká hmlovina sa nachádza v súhv.Triangulum/Trojuholníka, a to galaxia M33 6m/50´. Objekt s nízkou plošnou jasnosťou podobne ako Helix, ale vďaka väčšej výške kulminácie výraznejší objekt. Takisto však platí pravidlo o priezračnej oblohe, pri ktorej je pozorovateľná i malým  triedrom. Vo veľkých prístrojoch je nápadná jej časť označená ako NGC604. Galaxia M31 je však voči týmto objektom priepastne výraznejšia, jej jadro je pozorovateľné triedrom aj pri mesačnom svite, či z nepríliš svetelného mestského prostredia. Samotné súhvezdie vďaka trojici slabších hviezd na pustom pozadí oblohy zodpovedá svojím tvarom svojmu pomenovaniu.


Časť používanej techniky pri tvorbe "úkazov".
Rôzne lokality, majitelia.
MDN120  CPC11"
CZJ 80/840  80/1200
SW MAK 180/2700
Začiatočnícke ďalekohľady
CZJ 50/540
15x70
"Brejlák"
15x70 PD
Slnko:

Merkúr:
Venuša:

Mars:
Asteroidy, trp.planéty:
Jupiter:
Saturn:
Urán:
Neptún:
Meteory:
Kométy:
LS60THa
2.
Urán Psc
And Tri
M31
M33
Alamak
NGC404 Mirach
Venuša 17.11.2018
Obloha večer.
Slnko
Merkúr Venuša Jupiter
Neptún Mars
Zimný slnovrat
Per Cas
ο2
χ+h
M34
M52
M76
457
103
1300
1535
Mel20
Eri Juno
7789
Protuberancie
Kúpa a využitie astrotechniky je postupne na základe teoretických i praktických znalostí rozoberaná v Astrotematike.
Dňa 14.12.2018 maximum roja Geminíd.
Kométa 46p/Wirtanen pozorovateľná na večernej oblohe. Bez problémov i z mestského prostredia triedrom 10x50. Vzhľadom pripomína veľkú, na hviezdy nerozlíšenú guľovú hviezdokopu. Priložená snímka bola urobená z okna bytu základným objektívom pri f55mm.
Wirtanen
Mesiac  krátko po nove.
Wirtanen