POLOHA
ASTROKABINETU N.Z.:
47° 58´ 59.46´´
zemepisnej šírky

18° 09´ 42.63´´
zemepisnej dlžkyMAIN PAGE
ASTRO PHENOMENON
PHOTO ARCHYVAS
OBSERVER FORUM
ABOUT A-K
NÁVŠTEVNÉ HODINY:
Celoročne každý piatok od: 20:00
Iný termín: dohodou

Mesto Nové Zámky
Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry
September 2017.

        Slnko.
Dátum:   Východ:   Západ:
  1.9          6:05        19:28
10.9          6:18        19:10
20.9          6:31        18:49
30.9          6:45        18:29

Údaje sú v LSEČ.  Platia pre Nové Zámky.
                  Mesiac.
Dátum:    Východ:    Západ:     Fáza:
         V perigeu: 13.9.2017
V apogeu: 27.9.2017
Vzhľadom na neúmerné, neestetické, neekonomické a hlavne neekologické narastanie intenzity osvetlenia miest, či jednotlivých objektov táto časť našej stránky venovaná vzdialenému vesmíru stráca svoj zmysel. Reakciou v rámci napr. EU na celosvetový problém svetelného znečistenia, keďže má žiaľ aj vážne zdravotné dopady, bola smernica č.245 z 18 marca 2009. Tma bola tiež zaradená do kultúrneho dedičstva ľudstva a už mnohé štáty sveta ekonomicky ťažia z tejto novej turistickej atrakcie, výroby nových, či úpravy starých typov osvetlovacích telies atď. Svietiť sa má tak, aby sa videlo a nie oslepovalo a znemožňovalo správnu funkciu imunitného systému.
Svetelné znečistenie,správne osvetlenie v Nových Zámkoch.
Slnko:
dňa 16.9.2017 vstupuje zo súhv.Leo/Lev do súhv.Virgo/Panna.V polovici mesiaca kulminuje o12h42min31sek v azimute 180°vo výške 44°53´57"nad horizontom. Svetelná vzdialenosť(Light time)LT: 0h8min22sek, zdanlivý priemer 1908".  Na priloženej kombinovanej snímke vidno, že aj so skromným amatérskym vybavením je možné urobiť snímku, ktorá poteší. Pozor na bezpečnosť zraku i techniky pri pozorovaní !
Merkúr:
dňa12.9 v najväčšej západnej elongácii18°. Pozorovateľný na rannej súmrakovej oblohe ako objekt -0,2m/7"vo fáze 0,45.V tomto období vychádza okolo 4:45. Najvhodnejší prístroj na vyhľadanie je trieder. Ako orientačný bod poslúži planéta Venuša. Rozlíšenie fázy v teleskopoch  je silne ovplyvnené kvalitou ovzdušia.
na rannej oblohe prechádza súhvezdiami Cancer/Rak a Leo/lev ako objekt  -3.9m/12"vo fáze 0,8.  Zdanlivý priemer sa zmenšuje, fáza ide do"splnu".Pre pozorovateľa voľným okom najnápadnejším bopovým objektom na oblohe, v teleskope asi sklamanie.

Zem:
dňa22.9.2017Jesenná rovnodennosť, Slnko v Jesennom bode v súhv.Panny. Vzhľadom na refrakciu/súmrak je však svetlo dlhšie ako 12hodín. Astronomická noc v polovici mesiaca trvá od 20:45 do 4:30. Hodnota časovej rovnice pre slnečné hodiny v AK vzrastie z :-13 na -23minút +1h v období LSEČ.
Mars:
sa vynára na rannej oblohe ako objekt1,8m/3,6"v súhv.Leo/Lev.Podmienky na pozorovanie  sú ešte stále nepriaznivé.
Mesiac:
po nove sa začne vynárať na večernej oblohe ako dorastajúci kosák. Atraktivitu prvej štvrti bude znižovať malá výška nad obzorom v súhv.Strelca.
Asteroidy:
Pallas 9m v súhvezdí Eridanus, Ceres 8,9m v Geminy/Cancer. Tieto malé telesá slnečnej sústavy sa javia v ďalekohľadoch ako body. Vystihuje to i historické pomenovanie: Asteroidy-hviezdam  podobné objekty. Je možné sledovať ich pohyb v dostatočnom časovom odstupe voči hviezdnemu pozadiu.
nízko a krátko na večernej oblohe v súhv.Virgo/Panna, ako objekt -1,7m/31". Prakticky nepozorovateľný
Saturn:
v polovici mesiaca zapadá o 22:48 v súhv.Ophiuchus/Hadonosa, ako objekt 0,5m/16", prstence 37x17". Pohybuje sa v najjužnejšich oblastiach ekliptiky, tým pádom aj v čase kulminácie je nízko nad obzorom a kvalita obrazu tomu zodpovedá. V malých prístrojoch je možné sledovať pohyb mesiaca Titán 8,6m. Vo väčších prístrojoch  pri priaznivej elongácii možno spozorovať v blízkosti planéty ďaľšie mesiace napr.Rhea, Japetus, Dione,Tethys. Majú okolo 11m.
Urán:
v polovici mesiaca vychádza okolo 20:00 v súhv.Pisces/Rýb ako objekt 5,7m/3,7". Pozorovateľný už v triedroch ako bod. Na nebodové zobrazenie je nutné použiť ďalekohľad ϕ80mm/80x. Zaujímavý je jeho zelenožltý odtieň.
Neptún:
dňa 5.9.2017 v opozícii so Slnkom, obdobie celonočnej pozorovateľnosti. Nachádza sa v súhv.Aquarius/Vodnára ako objekt 7,8m/2,3". Za pomoci mapky je vyhľadateľný triedrom. V dlhšom časovom úseku pozorovateľná zmena polohy voči hviezdam. V teleskopoch nad Ø80mm pri min.80x nadobúda vzhľad nebodového sivomodrastého kotúčika, treba však počkať na neskoršie hodiny, keď je už vyššie nad obzorom.
Kométy:
Tabakova 8, Nové Zámky
Mapky,obrázky:
  6.9         19:36         6:03      Spln
13.9         23:44       14:17      Posledná štvrť
20.9           6:26       19:13      Nov
28.9         14:31       23:45      Prvá štvrť
Meteory: Lyridy 16/25.4.2017s maximom roja 22.4.
Jupiter:
G.Hodál
Venuša:
oh-otvorená hviezdokopa
gh-guľová hviezdokopa
g-galaxia
ph-planetárna hmlovina
h-hmlovina, difúzna/reflexná
th-tmavá hmlovina
d-dvojhviezda
súhv.-súhvezdie
Zoznam skratiek:
Naďalej pretrvávajú výhodné podmienky na pozorovanie Mliečnej cesty tiahnucej sa naprieč oblohou. Od nás je v nej veľmi dobre pozorovateľná už voľným okom tzv.Veľká tmavá trhlina v zenite kulminujúcom súhvezdí Cygnus/Labuť. Triedrom v nej možno pozorovať bohaté hviezdne polia, tmavé i svetlé hmloviny, hviezdokopy, ale i napr. širšie  farebné dvojhviezdy ako napr. ο1Cyg 3,8+7m/107"sp.K+B, ω2 Cyg 5,4+6,6m/256"sp.M+A. Najkrajšou dvojhviezdou asi nielen tohto súhvezdia, ale možno aj oblohy, je βCyg Albireo 3,1+5,1m/34,5" sp.K+B. Dá sa rozlíšiť triedrom napr.15x70, ale vo výhode je predsa čo i len malý teleskop na montáži. Ide o výraznú, farebnú dvojicu v pozadí s množstvom slabých hviezd. Teleskopy môžeme skúšať na dvojiciach δCyg 2,9+6,3m/2,6" a ψ Cyg 4,9+7,4m/3,2". Známa a aj pekná je dvojhviezda 61Cyg 4,8+6,1m/30", pri ktorej sa prvý raz určila vzdialenosť hviezdy v roku 1838 a to 11sv.rokov. Najjasnejšou hviezdou tohto súhv. je východný člen Letného orientačného trojuholníka, Deneb 1,3m. Medzi ním a ξCyg 3,7m je populárna hmlovina NGC7000 5m/120´ Severná Amerika. Tento objekt je zdrojom veľkých diskusií, čo sa týka vizuálnej viditeľnosti. Za naozaj priaznivých podmienok a za pomoci triedra napr.15x70, je najlepšia vlastná skúsenosť. V oblasti "Mexika" je aj tmavá hmlovina, voči ktorej sa dá ľahšie predstaviť rozloženie hmloviny. Problémom je, že hmlovina plynule prechádza v severnej časti do hmlistého pozadia slabých hviezd. Do podobnej kategórie patrí komplex tzv.Riasových hmlovín NGC6992/5 a 6960. Prekvapivo v "antiďalekohľade" pre takéto objekty, t.j. v SW MAK180/2700 +okulár Celestron Omni 32mm, pôsobia ako jemne osvetlené, čiastočne rozptýlené stopy kondenzačných čiar po lietadle. Hviezda 52 Cyg 4,2m uľahčuje vyhľadanie NGC6960 9m/60´, ale svojím jasom sťažuje pozorovanie tejto menej kontrastnej hmloviny, než aká je NGC6992 8m/60´. Tieto hmloviny-pozostatky supernovy sa tiahnu na niekoľko "zorných polí"v spomínanom prístroji a vo výkonnejšom CPC 11" je to ešte zaujímavejšie. Pre ďalekohľady okolo priemeru Ø120mm, ako napr. MDN120, je zaujímavá planetárna hmlovina NGC7027 9m/20". Pri patričnom zväčšení pripomína naozaj kotúčik planéty.V CPC11" pomerne výrazný,zelenkastý odtieň. V tomto súhvezdí sa však nachádza pre výkonné prístroje množstvo planetárnych hmlovín, ktoré už majú aj inú štruktúru než klasický kotúčik. Pútavá je napr.Blikajúca planetárna hmlovina NGC6826 9m/30". V prístrojoch okolo 250mm priamym pohľadom vidno centrálnu hviezdu, ale takmer bez hmloviny, pri "bočnom astronomickom" vnímaní hmlovinu bez hviezdy. Ide o veľmi zaujímavý a výrazný efekt, súvisiaci s naším zrakom pri vnímaní osobitného svetla planetárnych hmlovín. PH sa nachádza v blízkosti dvojhviezdy 16Cyg 6+6,2m/40". NGC7008 13,3m/1,4´ je už pre najvýkonnejšie prístroje, v CPC11"sa javí  skôr ako klasická hmlovina s pekným hviezdnym okolím. Pokiaľ pri túlaní  triedrom po tomto súhvezdí natrafíte na tmavšie, pomerne izolované oblasti s malým počtom hviezd, tak sa nejedná o chybu zraku. Ide o tmavé hmloviny, ktoré z neznámych príčin nie sú spomínané v bežných sprievodcoch oblohou. Ich pozorovanie vyžaduje priezračnú, bezmesačnú, bez svetelného znečistenia oblohu. Výhodou je však použitie bežne dostupnej techniky a na tie najznámejšie stačia triedre. Ono hľadať niečo tmavé na tmavej oblohe sa zdá byť proti logike, ale obloha v prístroji až taká tmavá nie je. Treba skúšať tmavé hmloviny v okolí π1+2 Cyg.  Z dvoch mesieroviek nachádzajúcich sa v tomto súhvezdí je výraznejšia  oh M39 5m/30´.Vďaka pomerne jasným hviezdam a veľkej ploche vhodnejšia pre menšie prístroje. Otvor. hviezdokopa  M29 7m/6´pripomína miniatúrne plejády.V slabších prístrojoch sa javí ako slabá škvrna vo výraznom poli hviezd Mliečnej cesty.Málo známe sú oh NGC6871 5,6m/13´a IC4996 7,2m/6´.Vyniknú vo väčších prístrojoch Vyniknú v silnejších prístrojoch. Zoznam zaujímavostí v tomto súhvezdí týmto prehľadom ani zďaleka nie je vyčerpaný. Pre pozorovateľa z našej zemepisnej šírky patrí medzi najatraktívnejšie na oblohe a výber objektov treba  prispôsobiť pozorovacím možnostiam.
žiadne výrazné roje nie sú v činnosti.
Slnko
Obloha večer
Merkúr
Venuša Mars
Jupiter
Saturn
Urán
Neptún
Pallas
Ceres
Cygnus
M29
M39
7826
7008
Albireo
Cygnus
Slnko 7.9.2017