POLOHA
ASTROKABINETU N.Z.:
47° 58´ 59.46´´
zemepisnej šírky

18° 09´ 42.63´´
zemepisnej dlžkyMAIN PAGE
ASTRO PHENOMENON
PHOTO ARCHYVAS
OBSERVER FORUM
ABOUT A-K
NÁVŠTEVNÉ HODINY:
Celoročne každý piatok od: 20:00
Iný termín: dohodou

Mesto Nové Zámky
Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry
November 2017.

        Slnko.
Dátum:   Východ:   Západ:
  1.11        6:32        16:29
10.11        6:46        16:16
20.11        7:01        16:05
30.11        7:15        15:57

Údaje v SEČ, platné pre Nové Zámky.
                  Mesiac.
Dátum:    Východ:    Západ:     Fáza:
         V perigeu:  6.11.2017
V apogeu: 21.11.2017
Vzhľadom na neúmerné, neestetické, neekonomické a hlavne neekologické narastanie intenzity osvetlenia miest, či jednotlivých objektov táto časť našej stránky venovaná vzdialenému vesmíru stráca svoj zmysel. Reakciou v rámci napr. EU na celosvetový problém svetelného znečistenia, keďže má žiaľ aj vážne zdravotné dopady, bola smernica č.245 z 18 marca 2009. Tma bola tiež zaradená do kultúrneho dedičstva ľudstva a už mnohé štáty sveta ekonomicky ťažia z tejto novej turistickej atrakcie, výroby nových, či úpravy starých typov osvetlovacích telies atď. Svietiť sa má tak, aby sa videlo a nie oslepovalo a znemožňovalo správnu funkciu imunitného systému.
Svetelné znečistenie,správne osvetlenie v Nových Zámkoch.
Slnko:
Prechádza zo súhv.Virgo/Panny skrz Scorpius/Škorpiona do astrologicky obchádzaného súhv.Ophiuchus/Hadonosa. V polovici mesiaca kulminuje o11h31min59sek vo výške 23°28´27". Svetelná vzdialenosť(Light time)LT: 0h8min13,6sek, zdanlivý priemer 1924".  Pozor na bezpečnosť zraku i techniky pri pozorovaní !
Merkúr:
Dňa 24.11.2017 v najväčšej východnej elongácii.Vzhľadom na nepriaznivé geometrické podmienky prakticky nepozorovateľný.
Nízko na rannej oblohe prechádza zo súhv.Virgo/Panna do súhv.Libra/Váhy, ako objekt  -3.9m/10"vo fáze 0,97. Pre pozorovateľa voľným okom najnápadnejším bodovým objektom na oblohe, v teleskope asi sklamanie.

Zem:
Vzdialenosť od Slnka 148milionov km. Klesá, obežná rýchlosť vzrastá. Hodnota časovej rovnice pre slnečné hodiny v AK klesne z -29 na -23minút. Astronomická noc v polovici mesiaca trvá zhruba od 17:59 do 5:05.
Mars:
v polovici mesiaca vychádza okolo 3:24 ako objekt 1,8m/4 "v súhv.Virgo/Panna. Zdanlivý priemer je ešte malý na pozorovanie detailov.
Mesiac:
po nove pozorovateľný na večernej oblohe ako dorastajúci kosák.
Asteroidy:
Ceres vychádza ako bod 8.3m o 21:30. Prechádza zo súhv.Cancer/Raka do Leo/Lev. Vesta 7,9m na rannej oblohe v súhv.Libra/Váhy.Tieto malé telesá slnečnej sústavy sa javia v ďalekohľadoch ako body. Vystihuje to i historické pomenovanie: Asteroidy-hviezdam  podobné objekty. Je možné sledovať ich pohyb v dostatočnom časovom odstupe voči hviezdnemu pozadiu.
Začne sa vynárať na rannej oblohe v súhv.Virgo/Panny, odkiaľ sa presúva do súhv.Libra/Váhy ako objekt -1,7m/31". Krátko po konjukcii so Slnkom nepriaznivé podmienky na pozorovanie.
Saturn:
Večer nízko nad obzorom. Podmienky na pozorovanie pred blížiacou sa konjukciou so Slnkom sú nepriaznivé.
Urán:
V polovici mesiaca kulminuje okolo 21:42 v súhv.Pisces/Rýb ako objekt 5,7m/3,7". Pozorovateľný už v triedroch ako bod. Na nebodové zobrazenie je nutné použiť ďalekohľad ϕ80mm/80x. Zaujímavý je jeho zelenožltý odtieň.
Neptún:
Kulminuje okolo 19:00 v súhv.Aquarius/Vodnára ako objekt 7,9m/2,3". Za pomoci mapky je vyhľadateľný triedrom. V dlhšom časovom úseku pozorovateľná zmena polohy voči hviezdam. V teleskopoch nad Ø80mm pri min.80x nadobúda vzhľad nebodového sivomodrastého kotúčika.
Kométy:
Tabakova 8, Nové Zámky
Mapky,obrázky:
  4.11        17:06        6:23       Spln
10.11        22:46      12:45       Posledná štvrť
18.11          6:28      16:34       Nov
26.11        12:36      23:14       Prvá štvrť
Meteory: Lyridy 16/25.4.2017s maximom roja 22.4.
Jupiter:
G.Hodál
Venuša:
oh.- otvorená hviezdokopa
gh.- guľová hviezdokopa
g.- galaxia
ph.- planetárna hmlovina
h.-hmlovina,difúzna/reflexná
th.- tmavá hmlovina
d.- dvojhviezda
súhv.-súhvezdie
Zoznam skratiek:
Jesenná obloha nevyniká súhvezdiami s výraznými hviezdami.Tie letné už zapadajú a zimné iba vychádzajú. Mliečna cesta sa tiahne od východného horizontu cez zenit k západnému. Zatiaľ čo skupina hviezd u nás známa ako Veľký Voz je v dolnej konjukcii t.j. medzi severným horizontom a Polárkou, tak nepravý, ale veľkosťou skutočne "Veľký voz"  kulminuje.Ten je však tvorený hviezdami až z dvoch súhvezdí a to Pegasus a Andromedy. Neformálne sa označuje ako Pegasov štvorec, hlavné orientačné zoskupenie jesennej oblohy. Alfa Peg Markab 2,5m súperí s premennou βPeg Sheat 2,3/2,7m o prvenstvo najjasnejšej hviezdy tohto súhvezdia. Západne od oranžovej εPeg Enif 2,3m, sa nachádza gh.M15 6,5m/10´.V triedri viditeľná ako malá hmlistá ploška. Rozlíšiteľná na hviezdy až výkonnými teleskopmi nad Ø150mm. Južne, ale už v súhv.Aquarius je obdobná gh.M2 6,5m/11´. Galaxia NGC7331 9,5m/10´je už náročnejšia na vyhľadanie. Neďaleký Stephanov Quintet je pre najvýkonnejšie bežne dostupné teleskopy nad Ø300mm. Napr. v CPC 11" galaxie tvoriace SQ sú na hranici vnímania. Dostupnejšia je tzv.Trámová galaxia NGC7479 11m/4´. Naväzujúce súhvezdie Andromedy je známe predovšetkým vďaka najvzdialenejšiemu objektu viditeľnému voľným okom a to galaxii M31 4m/150´, známej pod menom Veľká hmlovina v Andromede.Vzdialenosť je okolo 2,5 miliona svetelných rokov. Napriek tomu ju na priezračnej oblohe vidno ako malú, hmlistú, slabú škvrnu. Centrálnu časť dokonca vidno aj z mesta triedrom. Najkrajší pohľad na ňu je napr.triedrom napr.15x70, kde sa tiahne naprieč takmer celého zorného pola prístroja. Vo výkonnejších prístrojoch, ale umožňujúcich pomocou širokouhlých okulárov dosiahnuť 1,5°zorné pole, je možné zároveň popri centrálnej časti galaxie pozorovať aj jej dve jasné satelity. Severne od jadra M31 je pomerne jasná, ohraničená hmlistá gulička a to g.M32 8,5m/4´. Južne je náročnejšia, plošná g.M110  9m/10´. Pri nepriaznivých podmienkach splýva s jasom  oblohy. Južne od M31 pri oranžovej hviezde Mirach  2,1m je galaxia NGC404 11m/4´ "Mirachov duch". Jasná hviezda uľahčuje jej vyhľadanie, ale zároveň svojím jasom sťažuje spozorovanie. Dobrá dvojica na "výcvik astronomického zraku". Z tvaru a veľkosti planetárnej hmloviny NGC7662 9m/30" Modrá snehová guľa je jasné, prečo pre túto kategóriu objektov v minulosti našli hvezdári toto označenie. Dvojhviezda Alamak 2,2+5m/9,6" patrí medzi výrazné farebné dvojice oblohy. Širokú dvojhviezdu 56And 5,7+5,9m/200" je možné rozlíšiť triedrom a navyše v blízkosti nej je plošná otv.h.NGC752 5,5m/50´, čiže objekt pre takýto ručný prístroj. Najjasnejšou hviezdou je αAnd Sirrah/Alpheratz 2m, dotvárajúca spomínaný Pegasov štvorec. Ďaľšia Veľká hmlovina sa nachádza v súhv.Triangulum/Trojuholníka. Ide o galaxiu M33 6m/50´. Vynikajúci objekt na test pozorovacích podmienok. Zatiaľ čo za priaznivých podmienok ju vidno ako matnú, málo kontrastnú plošku voči oblohe napr. v triedri 12x40, pri svetelnom znečistení, mesačnom svite, vysokej oblačnosti atď., nemusíte uspieť ani podstatne výkonnejším prístrojom. Vo veľkých prístrojoch je v M33 pozorovateľná výrazná časť s označením NGC604 12m. Javí sa ako izolovaná jasná škvrna. Galaxia NGC925 10m/11x6´a oh.Cr 21 8,2m/6´patria medzi neatraktívne objeky.Samotné súhvezdie svojím tvarom zodpovedá svojmu pomenovaniu a vyniká kvôli nedostatku hviezd v danej časti oblohy. Jej najjasnejšou hviezdou je βTri 3m. Farebná dvojhviezda 15Tri 5,4+6,8m/143"je vyhľadateľná triedrom.
6.11. - 30.11.2017 v činnosti Leonidy. Maximum roja 17.11.
nie sú dostupné kométy pre začínajúcich záujemcov o astropozorovania.
Obloha večer
Slnko
VMJV
Ceres
Urán
Neptún
Pegasus
And Tri
M31
M33
Mirach+404
7662
M15
Alamak
7479
M15+M2
Spln
SQ
Krátko po splne