POLOHA
ASTROKABINETU N.Z.:
47° 58´ 59.46´´
zemepisnej šírky

18° 09´ 42.63´´
zemepisnej dlžkyMAIN PAGE
ASTRO PHENOMENON
PHOTO ARCHYVAS
OBSERVER FORUM
ABOUT A-K
NÁVŠTEVNÉ HODINY:
Celoročne každý piatok od: 20:00
Iný termín: dohodou

Mesto Nové Zámky
Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry
Apríl 2019.

        Slnko.
Dátum:   Východ:   Západ:
  1.4        6:27         19:17
10.4        6:09         19:30
20.4        5:49         19:44
30.4        5:32         19:58

Údaje sú v LSEČ. Platné pre Nové Zámky.
                  Mesiac.
Dátum:    Východ:    Západ:     Fáza:
         V perigeu: 17.4.2019
V apogeu: 28.4.2019
Vzhľadom na neúmerné, neestetické, neekonomické a hlavne neekologické narastanie intenzity osvetlenia miest, či jednotlivých objektov táto časť našej stránky venovaná vzdialenému vesmíru stráca svoj zmysel. Reakciou v rámci napr. EU na celosvetový problém svetelného znečistenia, keďže má žiaľ aj vážne zdravotné dopady, bola smernica č.245 z 18 marca 2009. Tma bola tiež zaradená do kultúrneho dedičstva ľudstva a už mnohé štáty sveta ekonomicky ťažia z tejto novej turistickej atrakcie, výroby nových, či úpravy starých typov osvetlovacích telies atď. Svietiť sa má tak, aby sa videlo a nie oslepovalo a znemožňovalo správnu funkciu imunitného systému.
Svetelné znečistenie,správne osvetlenie v Nových Zámkoch 1.
Presúva sa zo súhv.Pisces/Rýb do súhv.Aries/Barana. V polovici mesiaca kulminuje o 12h47min30sek. vo výške 51°46´38"v súhv.Pisces/Rýb. Svetelná vzdialenosť(Light time)LT: 8min.20,6sek., zdanlivý priemer 1913". V týchto dňoch je pozorovateľná veľká sl. škvrna. Výrazne zaujímavejšie je pozorovanie v čiare Hα, napr.v teleskope Lunt LS60THa/1200C. Vždy sú viditeľné nejaké protuberancie, filamenty, chromosférický trávnik. Pozor na bezpečnosť zraku i techniky pri pozorovaní !
Na priloženej snímke je na zapadajúcom Slnku zapadajúca sl.škvrna AR2738.
Nepozorovateľný.
V polovici mesiaca vychádza o 5:12 ako objekt -3,9m/12,5" vo fáze 0,8 v súhvezdí Aquarius/Kozorožca. Fáza ide do splnu, zdanlivý priemer sa zmenšuje. Planéta sa stráca v rannom súmrakovom pásme.
Zem:
Vzdialenosť od Slnka narastá, obežná rýchlosť klesá.Tieň nodu na SH v AK sa pohybuje pod čiarou rovnodennosti. Hodnota časovej rovnice sa priebežne zmení z -9 na -15,5 minút. Obdobie astronomickej noci sa skracuje a v polovici mesiaca trvá od 21:30-3:50 LSEČ.
V polovici mesiaca zapadá pred polnocou ako objekt 1,5m/4"vo fáze 0,9 v súhv.Taurus/Býka. Detaili sú nepozorovateľné.
Mesiac:
V období okolo splnu je vhodné tlmiť oslňujúci jas Mesiaca. Pokiaľ nemáte k dispozícii vhodný filter, pomôžu aj slnečné okuliare vhodnej farby. Z plastových si môžete vyrobiť na "kolene" filter šitý na mieru pre očnicu použitého okulára. I v splne je  na Mesiaci pozorovateľných veľa zaujímavých útvarov.Výrazne pomôže binokulárny nadstavec. Spln nastane v súhvezdí Virgo/Panna.
Ceres 7,9m v súhv.Ophiuchus/Hadonosa. Pallas 7,8m sa pohybuje zo súhv. Bootes/Pastiera do Coma Berenices/Vlasy Bereniky.Tieto malé telesá slnečnej sústavy sa javia v ďalekohľadoch ako body. Vystihuje to i historické pomenovanie: Asteroidy-hviezdam podobné objekty. Je možné sledovať ich pohyb v dostatočnom časovom odstupe voči hviezdnemu pozadiu.
V polovici mesiaca vychádza o 0:35 v súhv.Sagittarius/Strelca ako objekt -2,3m/42". Na pozorovanie pozícií mesiacov Io, Europa, Ganymed, Callisto stačí aj kvalitný trieder 12x40, výrazne pomôže upevnenie na statíve. Pozorovanie prechodu Červenej škvrny vyžaduje ďalekohľad okolo 150mm. Skúsený pozorovateľ ju pri prechode centrálnym poludníkom uvidí i menším prístrojom. Čas prechodu nájdete napr.v časopise KOZMOS /SUH  Hurbanovo/. Oranžovočervenkastý odtieň je výrazný až vo väčších prístrojoch, napr. v CPC11" a pri použití binonadstavca.
V polovici mesiaca vychádza o 2:43 v súhv.Sagittarius/Strelca ako objekt 0,5m/17", prstence 38x15". Podmienky na pozorovanie sa zlepšujú.
Nepozorovateľný.

Nepozorovateľný.
Tabakova 8, Nové Zámky
Mapky,obrázky:
  5.4         6:48       19:24       Nov
12.4       10:52         2:03       Prvá štvrť
19.4       19:40         6:16       Spln
27.4         2:45       11:56       Posledná štvrť
   G.Hodál
oh.- otvorená hviezdokopa
gh.- guľová hviezdokopa
g.- galaxia
ph.- planetárna hmlovina
h.-hmlovina,difúzna/reflexná
th.- tmavá hmlovina
d.- dvojhviezda
súhv.-súhvezdie
Zoznam skratiek:
                                                               Zaujímavé objekty oblohy.
Prvé číslo x v skratke: xm/y´ je vizuálna magnitúda. Voľným okom za priaznivých okolností je hranica okolo 6m. Druhé číslo y´ je zdanlivá veľkosť v oblúkových  minutách, prípadne y" v sekundách, y°v stupňoch. Rozlišovacia schopnosť voľného oka v závislosti od podmienok sa pohybuje od1´až 5´. Ďalekohľad posúva túto hranicu vzhľadom na priemer objektívu a pozorovacie podmienky na úroveň oblúkových sekúnd. Zdanlivý priemer Slnka, Mesiaca je okolo 30´, t.j.1800"/0,5°. Na pozorovanie hmlovín a galaxií sú vhodné iba tmavé, priezračné noci bez mesačného svitu, či sveteného znečistenia a podľa možnosti v čase kulminácie daného objektu. Takéto objekty sa javia jasnejšie pri tzv.bočnom/astronomickom videní, t.j. na objekt sa nepozráme priamo. Súvisí to s umiestnením receptorov/tyčiniek citlivých na slabé nočné svetlo v našom oku mimo centrálnej osi, kde sú "denné" receptory/čapíky. Pri Mesiaci, Slnku, planétach, dvojhviezdach sa vyžaduje obloha s minimálnou scintiláciou atmosféry, t.j."trblietaním"hviezd.
Jarná obloha je oknom do vzdialeného vesmíru vďaka výhľadu mimo roviny Galaxie. V závislosti od výkonu použitej techniky je možné pozorovať nielen jednotlivé galaxie, ale aj ich veľké zoskupenia, tvoriace akúsi hierarchiu vesmíru. Vrcholom je galaktická kopa Virgo nachádzajúca sa v oblasti súhvezdí Virgo/Panna a Coma Berenices/Vlasy Bereniky. Pre výkonné prístroje okolo 250mm je vhodné pomocou astroprogramov vytvoriť detailnú mapku, nakoľko sa v zornom poli prístroja môže vyskytnúť viac hmlistých fliačikov, t.j. galaxií, takto sa javiacich kvôli vzdialenosti desiatok milionov svetelných rokov. Ich vhľad je zvyčajne sklamaním pre širokú verejnosť, ale vnímať takto "staré" fotóny je aj o pocite pozorovateľa. Keďže táto stránka je v prvom rade pre začínajúcich pozorovateľov tak výber objektov začína tými najdostupnejšími. Z množstva galaxií, či iných objektov zachytených na mapkách sú zvyčajne najdostupnejšie s označením M. Ale aj medzi NGC je množstvo pozoruhodných objektov, treba skúšať a vytvoriť si vlastnú databázu objektov zaujímavých vo vašom prístroji.

Jarný orientačný trojuholník je tvorený trojicou jasných hviezd: bielomodrý Regulus 1,4m/sp.B zo súhv.Leo /Lev, Spica 1m/sp.B zo súhv.Virgo/Panna, oranžový Arcturus -0,05m/sp.K zo súhv.Bootes/Pastiera.

Trojhviezda Mizar AB+Alcor -skúšač zraku zo súhv.Ursa Maior/UMA Veľká Medvedica.Dvojica Mizar+Alcor je na tmavej oblohe rozlíšiteľná voľným okom. Samotný Mizar sa štiepy na zložky v malom 50mm refraktore.
Dvojica galaxií M81 7m/20´+M82 8,5m/10´zo súhv.UMa je vyhľadateľná napr.triedrom 15x70. Z tejto asi najvýraznejšej dvojice galaxií jarnej oblohy je vo veľkých ďalekohľadoch zaujímavejšia slabšia M82, vďaka užšiemu, nápadnému "segmentovanému" vzhľadu. Patrí medzi na detaili najľahšie rozlíšiteľné galaxie.

Vírová galaxia M51 8,5m10´zo súhv.Canes Venatici/CVn Poľovné psy patrí medzi najzaujímavejšie. Vyhľadateľná  triedrom, vo veľkých ďalekohľadoch sa k jasnému jadru pripájajú ramená, pôsobiace dojmom slabého disku.Doprovodná galaxia NGC 5195 10m/3´jpripomína centrum M51.
Dvojhviezda αCVn 2,9+5,6m/19"je vhodná pre malé prístroje a vďaka osamelosti v tejto časti oblohy sa ľahko vyhľadáva.
Na spojnici  Cor Caroli-Arcturus je  guľová hviezdokopa M3 6,5m/10´. V triedri ako hmlistá gulička, na hviezdy rozlíšiteľná až v prístrojoch Ø150mm. Veľmi dobre rozlíšiteľná na výrazné hviezdy napr. v CPC11".
Galaxia M94 8,5m/4´patrí medzi najvýraznejšie z M objektov v tomto súhvezdí.
NGC4656 10,5m/12´+NGC4631 9,5m/12´sú pre skúsených pozorovateľov s veľkým prístrojom. Pri bočnom videní pripomína NGC4656 v hrubších, rysoch NGC4565.

Arcturus -0,05m zo súhv.Bootes/Pastiera je najjasnejšou hviezdou severnej oblohy. O toto prvenstvo súperí s bielomodrou Vegou 0,03m/sp.A zo súhv.Lýri.
Dvojhviezda εBoo Izar 2,5+4,9m/2,9"patrí medzi populárne dvojice.Vyžaduje bodovo dobre kresliaci ďalekohľad okolo 60mm.

Otvorená hviezdokopa Mel111 1,2m/275´ v súhv.Coma Berenices  sa javí  pre voľné oko ako veľká hmlistá plocha. Ideálny objekt pre malé triedre. Zorné pole je vyplnené skupinou pomerne jasných hviezd.
17Com  5,3+6,6m/145" v Mel111, dôležitá orientačná dvojhviezda pre pozorovateľov s manuálnym vyhľadávaním.
NGC4565 10m/15´je síce slabšia ako M104, ale delenie v rovine galaxie je výraznejšie a pomer dĺžka /šírka pôsobivejší ako zase napr.u M82. Vynikajúci objekt pre veľké prístroje.

γLeo Algieba 2,3+3,5m/4,6" oranžová dvojica spoľahlivo rozlíšiteľná prístrojom okolo 80mm.
NGC 2903  9m/10´najdostupnejšia galaxia v súhv.Leva. Z messierových galaxií je najvhodnejšia dvojica M65/66 9m/8´.

γVir Porrima 3,5+3,5m/2,9" zo súhv.Virgo/Panna je už v súčasnosti rozlíšiteľná aj menšími prístrojmi. V tomto súhvezdí sa nachádza jesenný bod-priesečník ekliptiky s nebeským rovníkom, ktorým prechádza Slnko počas Jesennej rovnodennosti.
Galaxia M104 Sombrero 8,5m/8´ je známa kvôli delenie  zo snímok a patrí medzi výraznejšie z tohto súhvezdia. Viditeľnosť ovplyvnená malou výškou nad obzorom.
Galaxie z kopy Virgo sa väčšinou javia iba ako malé, rôzne orientované eliptické plošky. Ide však o centrum našej Supergalaxie, kam patrí aj naša Galaxia s miestnou skupinou galaxií t.j.M31,M33 atď. V podstate celá obloha pozorovateľná amatérskymi prístrojmi. Centrálnou galaxiou je M87 9m/4´.
Časť používanej techniky pri tvorbe "úkazov".
Rôzne lokality, majitelia.
MDN120  CPC11"
CZJ 80/840  80/1200
SW MAK 180/2700
Začiatočnícke ďalekohľady
CZJ 50/540
15x70
"Brejlák"
15x70 PD
Slnko:

Merkúr:
Venuša:

Mars:
Asteroidy, trp.planéty:
Jupiter:
Saturn:
Urán:
Neptún:
LS60THa
2.
Kúpa a využitie astrotechniky je postupne na základe teoretických i praktických znalostí rozoberaná v Astrotematike.
Obloha večer
Slnko
Merkúr Venuša
Pallas
Saturn Jupiter Ceres
Leo
CVn Coma
M3
Mars
Mel111
2903
M81+82
M51
Virgo C
M94
M104
4631+4656
M87
M104
4565
Mizar+Alcor
UMa
Západ Slnka s AR2738